والتر باند - در لحظه حال زندگی کنید

والتر باند

امروزه در دنیایی زندگی می‌کنیم که انسان‌ها غرق گذشته‌ی خود هستند. این‌گونه افراد تمامی عمر خود را در گذشته‌ی خود سپری می‌کنند.

بر خلاف آن‌ها دسته‌ی دیگری نیز هستند که همیشه در رویای آینده به سر می‌برند و همواره در مورد کارها و تصمیمات خود در آینده صحبت می‌کنند.

شما باید مشتاقانه در لحظه‌ی حال زندگی کنید. تنها راه رخ دادن مسائلی که در مورد آن‌ها صحبت می‌کنیم، فراهم کردن شرایط لازم در زمان حال است.

در لحظه زندگی کنید و در همین لحظه فردی بی‌نظیر و تأثیرگذار باشید. اگر بتوانید مشتاقانه در لحظه‌ی حال زندگی کنید، در شرایط مناسبی برای دستیابی به آینده قرار خواهید گرفت.





لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران