والتر باند - چرا تسلیم شدید؟

والتر باند

بسیاری از انسان‌ها در یک قدمی رسیدن به دستاوردی بی‌نظیر و در یک قدمی رسیدن به آرزو و هدف زندگی‌شان کنار می‌کشند.

کنار کشیدن آن‌ها به دلیل متعهد نبودن‌شان است. زمانی که تصمیم به انجام کاری می‌گیرید، شما صاحب ذهنی بسیار قدرتمند هستید که به محض تصمیم‌گیری‌ توقف‌ناپذیر خواهید شد.

باید بر روی هدف خود متمرکز شوید و باور رسیدن به آن را در خود تقویت کنید. این تفاوت افرادی است که به دنبال اهداف خود می‌روند و به آن دست می‌یابند، با افرادی است که پس از شروع به انجام کاری دست از تلاش برمی‌دارند.

هدف تنها به دنبال آرزوها رفتن نیست، بلکه هدف رسیدن به آن‌هاست و تنها راه رسیدن به آن‌ها این است که تسلیم نشوید.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران