والتر باند - تسلیم نشو!

والتر باند

 

شما هر کاری را که شروع می‌کنید، باید آن را به انتها برسانید.

باید قبل از شروع هر کاری به آن متعهد شوید و تا زمانی‌که در آن پیروز نشدید تسلیم نشوید.

یکی از ویژگی‌های قهرمانان این است که برای آن‌ها هیچ محدودیتی وجود ندارد و هیچ‌گاه تسلیم نمی‌شوند.

شما باید ذهن‌تان را عادت بدهید که در هر شرایطی استوار باشد. مهم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. هیچ‌گاه نباید عقب بکشید. قهرمانان هیچ‌وقت عقب‌نشینی نمی‌کنند.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران