والتر باند - برای زندگیت مبارزه کن

والتر باند

 

اگر زندگی را از تولد تا مرگ بررسی کنید، زندگی مجموعه‌ای از مبارزه‌ها خواهد شد.

اگر بپذیرید که زندگی مجموعه‌ای از مبارزات است، اولین حرکت یاد گرفتن نحوه‌ی مبارزه است.

بدترین کاری که می‌توان انجام داد، فرار از مبارزه‌ی موجود در زندگی است. زیرا اگر شما از مبارزه فرار کنید، در حقیقت از زندگی خود فرار کرده‌اید.

دشمن خود را بشناسید. اولین دشمنی که باید آن را نابود سازید دشمن وجودی‌تان (نفس‌تان) است.

برای ساخت آینده‌ی خود به مبارزه برخیزید و برای رسیدن به آرزوهای‌تان بجنگید.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران