والتر باند - ایمان

والتر باند

 

 

ایمان کلمه‌ای قدرتمند است که زندگی شما را کنترل می‌کند.

ایمان یعنی اطمینان به هر آن‌چه که باور دارید به وقوع خواهد پیوست.

اقدام کردن و عمل کردن موجب فعال‌سازی ایمان می‌شود. اگر ایمان داشته باشید ولی تا زمانی‌که اقدام نکنید به جایی نخواهید رسید.

تنها چیزی که لازم است تا ایمان شما فعال شود، این است که گام اول را بردارید.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران