والتر باند - اقدام کن

والتر باند

 

همه‌ی افراد از زمان کودکی اهداف مهم زیادی دارند که اگر مراقب نباشند ممکن است خودشان مانع دستیابی به اهداف‌شان شوند.

شما می‌توانید به بزرگ‌ترین هدف خود دست یابید و می‌توانید دوباره آن را داشته باشید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که دوباره روی هدف‌تان متمرکز شوید و نسبت به آن متعهد باشید.

شما باید استراتژی‌های لازم برای رسیدن به هدف اصلی‌تان را بیاموزید و در راه رسیدن به آن ثابت قدم باشید.

پس اقدام کنید و به سمت هدف اصلی‌تان گام بردارید.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران