والتر باند - پیروزی

والتر باند

 

پیروزی تنها چیزی است که همه‌ی افراد از زندگی خود می‌خواهند. همه‌ی انسان‌ها در جستجوی پیروزی هستند.

شما در هر موقعیتی که اکنون قرار دارید پیروز هستید، فقط کافی است که در آن مسیر ادامه دهید. 

تنها کسی که مانع پیروزی شما خواهد شد، خودتان هستید. هیچ‌گاه باعث شکست خود نشوید.

هر روزی که از خواب بیدار می‌شوید، با شهامت و اعتماد به نفس باشید. به خودتان القا کنید که شخصی پیروز هستید و یا این دیدگاه زندگی کنید.

لینک دانلود:

دیدگاهها


نظرات دیگر کاربران